Får man betala Zakât-ul-Fitr innan ´Îd?

Fråga: Får man betala Zakât-ul-Fitr innan ´Îd?

Svar: Det är tillåtet att betala det en eller två dagar innan ´Îd. Det bästa är dock att betala det innan ´Îd-bönen. Det är inte tillåtet att betala det efter ´Îd-bönen. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att Zakât-ul-Fitr betalas innan människorna går ut till bönen.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som betalar det innan bönen har en accepterad allmosa och den som betalar det efter bönen har bara gett en välgörenhet i mängden.”

1 al-Bukhârî (1509) och Muslim (986).