Får kvinnor slå ihop bönerna i hemmen?

Fråga: Är det tillåtet för kvinnorna att slå ihop bönerna i hemmen?

Svar: Om det regnar ute så pass att kläderna blir blöta och det därtill råder svårigheter och storm, anser jag det inte vara tillåtet för kvinnorna att slå ihop bönerna i hemmen. Det är inte obligatoriskt för dem att be i samling.