Får kvinnan vallfärda utan makens tillstånd?

Fråga: Får kvinnan vallfärda utan makens tillstånd? Maken har skjutit upp på kvinnans vallfärd i flera års tid. Hon vill vallfärda med sina syskon och släktingar, men maken vägrar.

Svar: Han får inte hindra henne vallfärda den obligatoriska vallfärden. Om kvinnan kan vallfärda och har en mahram så får maken inte hindra henne. Hon behöver i så fall inte lyda honom. Hon skall ta initiativen och vallfärda. Han får emellertid hindra henne vallfärda en rekommenderad vallfärd.