Får kvinnan och mannen samma sak i paradiset?

publicerad
06.12.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (778)

Fråga: Paradisets folk har olika nivåer. Får kvinnorna det männen får?

Svar: Varför bryr du dig då detta hör till de dolda frågorna?

Fråga: Vissa kvinnor undrar.

Svar: Det är inte tillåtet att fördjupa sig i dolda frågor. Ta det som en princip.