Får kvinnan be begravningsbönen?

Fråga: Får en kvinna samla ihop kvinnliga anhöriga i ett hem och leda dem i begravningsbönen för den döde som bodde i hemmet?

Svar: Ja. Det är inga problem att kvinnan ber begravningsbönen, oavsett om hon gör det i moskén med människorna eller om hon gör det i den dödes hem. Det är inte förbjudet för kvinnorna att be begravningsbönen. Vad som är förbjudet för kvinnorna är att besöka gravarna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som besöker gravarna och dem som gör gravar till böneplatser och förser dem med ljus1. Detta om hon avser ett gravbesök. Men om hon råkar passera dem för ett annat ändamål och ställer sig för att hälsa på de döda och be för dem, så är det okej.

1Ahmad (1/229), Abû Dâwûd (3236), at-Tirmidhî (320) som sade att den är god och an-Nasâ’î (2045).