Får konvertera till islam på nytt

Fråga: En man utelämnade bönen och fastan under flera års tid. Skall han ta igen dem efter att ha ångrat sig?

Svar: Ångern är tillräcklig. Han får ångra sig inför Allâh och se till att slå vakt om bönen och fastan i framtiden. Han skall inte ta igen det han har utelämnat. Utebliven bön är ju otro. När han utelämnade bönen avsiktligt blev han otrogen. Han får konvertera till islam på nytt, värna om bönen och ångra sig inför Allâh.