Får jag säga till en person från Ahl-ul-Bid´ah att han hör bland helvetets människor?

Fråga: Jag hörde på [föreläsningen] att de vilsna metodikerna kallas för ”helvetiska”. Får jag säga till en person från Ahl-ul-Bid´ah att han hör bland helvetets människor?

Svar: Nej. Hoten skall nämnas utan att implementeras på individer. Du vet inte, han kanske blir bättre än vad du är. Han kanske ångrar sig inför Allâh och träder in i paradiset innan dig. Han kanske undkommer helvetet bara för att du har talat i Allâhs ställe. Då säger Allâh: ”Vem talar i Mitt ställe?” Du skall inte föra talan för Allâh (´azza wa djall). Dessa sekter är vilsna och leder till helvetet. Vad individen beträffar, är det möjligt att Allâh vill skona honom och till följd därav får honom att ångra sig.