Får kvinnan resa med sin moder och sin systers make?

Fråga: Får jag resa med min moder och min systers make?

Svar: Nej. Din systers make är inte din Mahram. Det spelar ingen roll att din moder är med. Det räcker inte som Mahram.