Får jag ge pengar till en person för att vallfärda för min döde fader?

Fråga: Får jag ge pengar till en person för att vallfärda för min döde fader?

Svar: Ja, det är inga problem. Vallfärdarens syfte får dock inte vara pengar. Om hans syfte är pengar är hans vallfärd ogiltig. Men om syftet är att använda sig av pengarna under vallfärden, gagna den döde och belönas för att stå på de rituella platserna och be i den Heliga moskén i Makkah, så är det okej.