Får inte tolka Qur’ânen

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 55

Många uttolkare (rahimahumullâh) har fyllt sina Qur’ân-tolkningar med israelitiska utsagor, tillämpat Qur’ân-verser på dem och tolkat Qur’ânen med dem med argumentet i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Återberätta från israeliterna, det är harmlöst.”

Även om det är tillåtet att återberätta dem enskilt och utan att tillämpa dem på Qur’ânen, tycker jag inte att det är tillåtet att tolka Qur’ânen med dem så länge inte liknande utsagor är autentiserade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ty deras utsagor är precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om Bokens folk berättar för er, ska ni varken bekräfta dem eller beljuga dem.”

Så om deras utsagor är tvivelaktiga medan Qur’ânen måste betros på alla sätt och vis, är det inte tillåtet att låta något som är återberättat av okända återberättare (och som till stor del förmodas vara lögn) tolka Qur’ânen som är helt definitiv och varom inga tvivel finns.