Får inte svara på frågor

Den som har som vana att inte be frivilliga Rawâtib skall inte få döma, vittna eller ens ge utslag. Vad skall man då säga om personen som har som vana att låta bli att be i samling som är islams väldigaste ritual?