Får inte ljuga för någon

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Var inte avundsjuka på varandra, erbjud inte högre pris för en vara för att lura varandra, hata inte varandra, vänd inte era ryggar åt varandra och ta inte varandras kunder. Var Allâhs slavar, bröder. Muslimer är bröder. De behandlar inte varandra orättvist, de sviker inte varandra och de förnedrar inte varandra.”1

Enligt hadîthen är det obligatoriskt att tala sanning för sin broder och förbjudet att ljuga för honom. Han får inte ens ljuga för andra. Det är till och med förbjudet att ljuga för otrogna. Dock nämndes muslimen på grund av sammanhanget.

Vad är domen för anspelningar (التورية) då? Det beror på vad de medför:

1 – Om de medför något förbjudet är de förbjudna.

2 – Om de medför något obligatoriskt är de obligatoriska.

3 – Om de medför något nyttigt eller behövligt är de tillåtna.

1Muslim (2564).