Får inte leva med sådan partner

En sådan kvinna skall be sin syndige make skilja sig från henne. Han kanske vägrar om han inte får ersättning. Ersättningen som föreskriften tillåter honom återkräva är brudgåvan. Om hon är beredd på att återge honom brudgåvan som hon fick av honom, befaller föreskriften honom att separera sig från henne. Denna ersättning är lösgörelse (الخلع).

Åhörare: Hon orkar inte mer. Han ljuger, ber inte…

al-Albânî: Om hon förfogade över skilsmässa hade hon varit ålagd att skilja sig från honom. Låt oss vända på frågan. Om maken är bra och är gift med en kvinna som varken ber, fastar och så vidare. Hon får inte leva kvar med honom. Han måste skilja sig med henne omgående. Ty han får skilja sig enligt föreskriften.