Får inte kränkas i muslimska länder

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (9/121-122)

Muslim sade:

1370 – Abû Bakr bin Abî Shaybah, Zuhayr bin Harb och Abû Kurayb berättade för oss, från Abû Mu´âwiyah: al-A´mash berättade för oss, från Ibrâhîm at-Taymî, från sin fader som sade:

”´Alî bin Abî Tâlib predikade för oss och sade: ”Den som hävdar att vi läser något annat än Allâhs skrift och dessa blad (bladen var fastbundna i hans svärds slida) som handlar om kameltänder och brott har ljugit. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om det: ”Madinah är heligt mellan ´Ayr och Thawr. Den som innoverar däri en innovation eller skyddar en innovatör, ska förbannas av Allâh, Hans änglar och alla människor. Allâh kommer inte att ta emot något från honom på Domedagen. Muslimernas anförtroende är ett och det verkställs av deras lägsta. Den som kallar sig själv efter någon annan än sin fader eller tillskrivs någon annan än sina befriare, ska förbannas av Allâh, Hans änglar och alla människor. Allâh kommer inte att ta emot något från honom på Domedagen.”

Det bevisar att muslimernas skänkta anförtroende till vantrogna är korrekt. Så om en av muslimerna ger skydd till en otrogen, får ingen muslim kränka honom så länge han befinner sig under dennes beskydd. Dessutom har anförtroendet dess villkor.