Får inte gifta sig med en muslimsk kvinna

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/44-45)

Då det är klarlagt via Qur’ânen och Sunnah att den som inte ber är otrogen och utesluten ur islam, är det olovligt att gifta honom med en muslimsk kvinna. Det förbudet är fastslaget i Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

”Och gift inte bort era döttrar med avgudadyrkare förrän de tror – en troende slav är helt visst bättre än en avgudadyrkare, hur förträfflig ni än finner honom.”1

Han (ta´âlâ) sade om de utvandrande kvinnorna:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

”Troende! När troende kvinnor som har utvandrat kommer till er, förhör dem! Ingen utom Allâh känner deras tro, men om ni har övertygat er om att de är troende, sänd då inte tillbaka dem till de otrogna; deras män har inte rätt att leva med dem och de har inte rätt att leva med sina män.”2

Muslimerna är enade om bevisningen i dessa två verser och att en muslimsk kvinna inte får gifta sig med en otrogen man. Med det sagt är det ogiltigt för kvinnans förmyndare att gifta bort henne till en man som inte ber. Den vigseln förlovar inte kvinnan för mannen, ty den är inte i enlighet med Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sak. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”3

Om ett äktenskap upphävs när maken slutar be, frånsett om han ångrar sig och återvänder till islam genom att återuppta bönen, vad ska då sägas om att gifta honom när han inte ber från första början?

Sammanfattningsvis är svaret att den friare som inte ber församlingsbön syndig, men inte otrogen, och får giftas, ehuru det är bättre att gifta en man med bättre religiositet och karaktär. Om han inte ber alls, varken i församling eller ensam, är han en otrogen avfälling som är utesluten ur islam. En sådan man får inte gifta sig med en muslimsk kvinna under några som helst omständigheter så länge han inte ångrar sig ärligt, ber och vidhåller islam.

12:221

260:10

3Muslim (1718).