Får imamen läsa Basmalah högt innan al-Fâtihah?

Fråga: Får imamen läsa Basmalah högt innan al-Fâtihah?

Svar: Det beror på rättsskolan som följs av landet han befinner sig i. Om landet följer en rättsskola som inte läser Basmalah högt, låter han bli för att inte förvirra folk. Och om landet följer en rättsskola som läser Basmalah högt, gör han detsamma.