Får hustrun säga ”Âmîn” bakom maken?

Fråga: Får kvinnan säga ”Âmîn” högt om hon ber bakom sin make eller sina söner om det inte finns någon främmande man i bönen?

Svar: Ingen skada är skedd om det inte finns män där som prövas av hennes röst. Ingen skada är skedd om det bara finns kvinnor, hennes söner eller hennes make närvarande.