Får hustrun hindra sin make från månggifte?

Publicerad: 2010-12-10
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (787)

 

Fråga: Är det tillåtet för hustrun att hindra sin make från månggifte?

Svar: Nej, det är naturligtvis inte tillåtet på grund av två anledningar:

1 –  Hon lockar från Allâhs väg.

2 – Hon motstrider sin makes beordring.

Ni vet att hustrun måste lyda sin make på samma sätt som muslimerna måste lyda makthavaren inom det som är tillåtet och inte inom det som innebär olydnad mot Allâh. Om en makthavare befaller något tillåtet, måste medborgaren handla utmed befallningen. Precis samma sak gäller hustrun och hennes förhållande till maken. Om han befaller henne något tillåtet och hon klarar av att göra det, måste hon lyda honom. Skulle hon inte göra det, har hon varit olydig mot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Det råder inga tvivel om att kvinnan som hindrar sin make från det tillåtna, för att inte tala om att det tillåtna är påbjudet, är olydig två gånger.