Får hon leva vidare med sin kristne man?

Fråga: En kvinna har konverterat från kristendomen till islam. Hennes make är fortfarande nasaré. Får hon leva vidare med honom? Finns det någon period som ska iakttagas?

Svar: Om hon konverterar till islam till skillnad från honom, väntar hon en vanlig vänteperiod. Skulle han konvertera till islam inom hennes vänteperiod, förblir han hennes make. Men om vänteperioden går ut innan han konverterar till islam upphävs äktenskapet.