Får havande och ammande utelämna fastan?

Fråga: Är det tillåtet för havande och ammande kvinnor att utelämna fastan? Måste de ta igen dagarna eller sona?

Svar: Den havande och ammande har samma dom som sjuklingen. Om de besväras av fastan får de utelämna den och ta igen dagarna när de klarar av fasta. Vissa lärde anser dock att hon endast föder en fattig för varje dag som inte fastas, men den åsikten är avslagen. Precis som sjuklingen är hon ålagd att ta igen dagarna. Allâh (´azza wa djall) sade:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

”Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar”1

Det bevisas också av det som Anas bin Mâlik al-Ka´bî berättade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh har låtit den resande låta bli att fasta och förrätta halva bönen och Han har låtit den havande och ammande kvinnan låta bli att fasta.”2

12:184

2at-Tirmidhî (715), an-Nasâ’î (2275), Ibn Mâdjah (1667) och Ahmad (20341). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Ibn Mâdjah” (1353).