Får föräldrarna tvätta sina döda barn som inte har fyllt sju år?

Fråga: Får föräldrarna tvätta sina döda barn som inte har fyllt sju år?

Svar: Fadern får tvätta sin dotter om hon inte har fyllt sju år. Modern får tvätta sin son om han inte har fyllt sju år. När profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) son Ibrâhîm hade dött tvättade en kvinna honom1. De privata delarna på barnet som inte har fyllt sju år saknar nämligen en dom.

1al-Albânî sade: ”Jag har inte läst den.” (Irwâ’-ul-Ghalîl (3/163))