Får farfadern testamentera till sitt barnbarn?

Fråga: Får farfadern testamentera till sitt barnbarn?

Svar: Nej, inte om barnbarnet är en arvinge. Ingen annan än arvingarna berörs av det förbudet och Allâh vet bättre.