Får examinerade studenter vid saudiska universitet utropa Ramadhâns början?

Fråga: Vi bor i ett europeiskt land som saknar en islamisk kommitté som studerar nymånen till Ramadhân. Får vi examinerade studenter vid saudiska universitet grunda en kommitté för det här ändamålet? Eller skall vi rätta oss efter nymånen i Saudiarabien?

Svar: I princip har muslimerna och de muslimska minoriteterna ett islamiskt center som de skall hänvisa till beträffande nymånen och andra religiösa och jordiska frågor. Rätta er efter det islamiska centret som ligger närmast er beträffande Ramadhâns början.