Får en student göra Takfîr på en individ innan de lärda?

Fråga: Är det tillåtet för en student som behärskar kunskap om Takfîr att göra Takfîr på en individ utan att hänvisa till de lärda och bara förlita sig på sin egen kunskap?

Svar: Takfîr är en farlig fråga. Många har farit vilse i den frågan. Man hänvisar till de lärda inom denna fråga. Man förklarar ingen vara otrogen förrän personen har ställts inför rätta i en religiös domslut som sedan studerar hans eventuella otro inom uttalanden och handlingar. Därefter gör man Takfîr på honom.

Att varenda en skall göra Takfîr är inte tillåtet.