Får en religiös kvinna gifta bort sig själv hos domaren?

Fråga: Får en religiös kvinna gifta bort sig själv hos domaren om hennes förmyndare är oduglig?

Svar: Det är inte tillåtet för en kvinna att gifta bort sig själv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Ett äktenskap är inte giltigt utan förmyndare och två hederliga vittnen.””

Hon får alltså inte gifta bort sig själv. Hennes förmyndare är hennes närmste anhörige och så vidare. Om hon inte har någon anhörig får domaren viga henne. Han är förmyndare för den som saknar förmyndare.