Får en person lägga ett grönt palmblad eller en grön kvist i en grav?

Fråga: Får en person lägga ett grönt palmblad eller en grön kvist i en grav när han går förbi en begravningsplats?

Svar: Vi får inte göra det på grund av följande orsaker:

1 – Tvärtemot profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har vi inte fått reda på om den döde straffas.

2 – En sådan handling innebär att vi har en dålig uppfattning av den döde eftersom vi tror att han straffas. Vad vet vi? Måhända personen befinner sig i en lycksalighet. Kanske förlät Allâh honom innan han dog på grund av någon orsak. I så fall förtjänar han inte att straffas.

3 – Handlingen motsäger Salafs praxis. De var de kunnigaste människorna om Allâhs föreskrift. Ingen följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) handlade på det viset. Varför skall vi göra det?

4 – Allâh (ta´âlâ) har gett oss något som är bättre än så. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade begravt en person ställde han sig vid hans huvud och sade:

”Be om förlåtelse och stabilitet för er broder; han frågas nu.”1

1Abû Dâwûd (3221).