Får en muslimsk kvinna behandlas av en otrogen kvinna?

Fråga: Får en muslimsk kvinna behandlas av en nasareniska1?

Svar: Det är harmlöst om hon litar på henne. Beviset för det är att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) använde sig av en hednisk vägvisare när han utvandrade från Makkah till al-Madînah. Han hette ´Abdullâh bin Urayqit. Ni vet hur allvarligt det var. Quraysh var ute efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och utlovade hundra kameler till den som fångar honom och Abû Bakr. Hedningen kunde utnyttjat det och vilselett dem. Men i och med att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) litade på honom anställde han honom.