Får en muslim avvika från sitt hemlands rättsskola inom Fiqh?

Fråga: Får en muslim avvika från sitt hemlands rättsskola inom Fiqh?

Svar: Han skall följa sanningen och beviset, oavsett om landsmännen följer det eller inte. Det är det han skall rätta sig efter. Det som går emot beviset lämnar han. Det är muslimens plikt. En Hanbalî skall inte fördömas om han rättar sig efter ett bevis som finns i en annan rättsskola. Det är typiskt de lärda; de följer beviset.