Får en människa testamentera var hon skall begravas?

Fråga: Får en människa testamentera var hon skall begravas?

Svar: Ja, det är tillåtet om det är tillåtet att begravas på just den platsen. Men om platsen är förbjuden att begravas på, såsom en moské, så är det inte tillåtet att verkställa testamentet.