Får en kvinna vägra giftermål med en gift man?

Publicerad: 2012-07-12
Talare: ´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî
Källa: https://www.olamayemen.net/MultimediaDetails_ar.aspx?ID=4254&size=2&ext=.mp3

 

Fråga: Syndar en kvinna om hon inte vill gifta sig med en gift man? Har hon en giltig ursäkt om hon inte vill gifta sig med honom för att han bor för långt bort från henne och i ett annat land?

Svar: Hon syndar till synes inte och Allâh vet bättre. Det är upp till henne. Om hon kommer t ex från Algeriet och en tunisier friar till henne, kan det inte sägas att hon är syndig för att hon tackade nej till honom och vill ha en man som bor nära henne. Det är upp till henne. Antingen accepterar hon eller också ursäktar hon sig. Hon får be Allâh om råd. Hon är inte ålagd något om hon skulle ursäkta sig. Detsamma gäller kvinnan som tackar nej till en lärare. Hon är inte ålagd något, om Allâh vill. Hon är inte ålagd att gifta sig med en lärare. Det är upp till henne. Det är upp till henne om hon vill gifta sig med någon annan. Allt ligger i Allâhs hand. Det som Allâh bestämmer kommer att ske. Hon skall fråga Allâh om råd. Hon skall be två Rak´ât och läsa Istikhârah-bönen. Allâh kommer att välja det Han vill.