Får en kvinna titta på TV?

Publicerad: 2010-06-29
Talare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)
Källa: Fath-ur-Rabb al-Wadûd (2/296)

 

Fråga: Är det tillåtet för en kvinna att titta på TV?

Svar: Det som är tillåtet för en kvinna att titta på i verkligheten är tillåtet för henne att titta på i TV. Och det som är förbjudet för en kvinna att titta på i verkligheten är förbjudet för henne att titta på i TV. TV står för bilder. Om det överförda objektet är tillåtet i verkligheten, så är även dess bild tillåten. Och om det överförda objektet är förbjudet i verkligheten, så är även dess bild förbjuden.

Exempel på det är att kvinnan inte får titta på en man och hans kropp och skönheter på samma sätt som det inte är tillåtet för en man att titta på en kvinna och hennes kropp och skönheter.

Allâh (´azza wa djall) har skapat mannen och kvinnan. Han vet hur de båda könen tenderar till varandra. Sålunda beordrade Han varje kön att sänka sina blickar från det motsatta könet. Han sade:

“Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sina sinnlighet.”1

“Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sina sinnlighet.”2

Om kvinnan tittar på en man på TV så har hon motsatt sig detta förbud och handlat olydigt mot sin Herre (´azza wa djall). Och om mannen tittar på en kvinna på TV så har han motsatt sig detta förbud och handlat olydigt mot Allâh.

1 24:30

2 24:31