Får en kvinna ta bort något hår från sitt ansikte?

Fråga: Får en kvinna ta bort något hår från sitt ansikte?

Svar: Det får hon inte göra. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Må Allâh förbanna kvinnorna som noppar och ber om att bli noppade.”

Kvinnan som noppar tar bort hår medan kvinnan som ber om att bli noppad får sitt hår borttaget. I och med att de båda samarbetar om en ytterst grav synd, förbannade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) båda två i denna autentiska hadîth:

”Må Allâh förbanna kvinnorna som noppar och ber om att bli noppade.”