Får en kvinna sminka sig för den som ber om hennes hand?

Publicerad: 2007-10-09
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Kitâb-ud-Da´wah, sid. 5

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan vars hand det har betts om, att visa sig med mascara, smycken och parfym framför mannen som bett om hennes  hand? Är det tillåtet att ge henne en present?

Svar: Så länge kvinnan inte ingått ett äktenskap med mannen, anses hon fortfarande vara främmande (Adjnabiyyah) för honom. Hon är precis som alla andra kvinnor där ute. Däremot har Sharî´ahn tillåtit för mannen att se det som lockar honom till äktenskap med henne, eftersom det är nödvändigt och för att det är bättre att det skall gå bra för dem. Det är inte tillåtet för henne att gå ut till honom förskönad, sminkad eller smyckad, vare sig det handlar om kläder eller smink, ty hon är fortfarande främmande för honom. En annan anledning är att mannen ser henne utsmyckad och förskönad i början. När hon då tar bort sitt smink, får han en helt annan bild av henne, vilket kanske får honom att fly från henne.

Det tillåtna för mannen se på kvinnan vars hand han ber om, är ansiktet, fötterna, huvudet och knäna förutsatt att han inte är ensam med henne och att han inte talar länge med henne, om han nu skulle tala med henne.

Inte heller är det tillåtet för honom att ringa till henne eftersom det leder till prövningar, som Satan förskönar i mannens och kvinnans hjärtan.

Om han skriver på kontraktet med henne, får han prata med henne, avskärma sig med henne och ingå i ett intimt umgänge med henne. Däremot avråder vi dem från att ha samlag förrän det tillkännagivna giftermålet har ägt rum. Om han har samlag med henne innan det tillkännagivna giftermålet
och gör henne med barn i tidigt skede, finns det risk att kvinnan anklagas för okyskhet. Samma sak gäller om han gör henne med barn och dör. Även det kommer få kvinnan att bli anklagad för okyskhet.

Vad gäller presenten som mannen ger till kvinnan vars hand han ber om och med vilken han visar att han vill ha henne, anses det vara ofarligt.