Får en kvinna säga ”Âmîn” högt i bönen?

Publicerad: 2010-11-26
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa:

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att säga ”Âmîn” högt i bönen?

Svar: Det får hon göra om hon endast förrättar bönen med kvinnor. Om hon ber med främmande män, gör hon inte det. Jag säger däremot inte att kvinnans röst är ´Awrah, till skillnad från många andra. De troendes mödrar och följeslagarnas fruar talade med män. Ofta kunde en kvinna komma till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ställa honom en fråga medan följeslagarna lyssnade. Men det hör inte till kvinnans etikett att höja rösten när hon läser Qur’ânen.