Får en kvinna oinskränkt utse någon som kastar sten för henne vid Djamarât?

Fråga: Får en kvinna oinskränkt utse någon som kastar sten för henne vid Djamarât?

Svar: Kvinnan och alla andra. Varenda en som inte klarar av att kasta sten vid Djamarât och besväras av det får utse någon som gör det i hans ställe.

Vad beträffar den som klarar av det, så är han skyldig att kasta själv. Ty det är en dyrkan som skall utföras personligt.