Får en kvinna läsa Qur’ân-tolkningar under sin månadsperiod?

Publicerad: 2011-03-23
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Ni´mat-ul-Islâm”

 

Fråga: Får en kvinna som har sin månadsperiod läsa Qur’ânen och Qur’ân-tolkningar?

Svar: Hon får läsa Qur’ân-tolkningar. Hon får däremot inte läsa Qur’ânen så länge hon har sin månadsperiod.