Får en kvinna ha på sig peruk om hon har tappat håret?

Publicerad: 2010-06-10
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Kassettbandet ”Ahkâm Qitâl Ahl-il-Baghy”

 

Fråga: En gift kvinna har tappat sitt hår efter en huvudsjukdom. Är det tillåtet för henne att ha på sig peruk. Hon vill däremot inte göra det för att försköna sig, utan för att dölja denna brist.

Svar: Det är ett problem. Vår Shaykh, Shaykh ´Abdul-´Azîz [bin Bâz] (rahimahullâh), anser det höra till Wasl1. Det hör till Wasl att ha på sig peruk. Han har flera Fatâwâ om detta. Hon får täcka sitt huvud med slöja och på så sätt kommer ingen veta att hon inte har hår.

1 Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som förlänger hår (Wâsilah) och kvinnan (Mustawsilah) som ber att hennes hår förlängs.” (al-Bukhârî (5936))Imâm Ibn-ul-Athîr (rahimahullâh) sade: ”Wâsilah är kvinnan som falskt förlänger ett hår med ett annat.” (an-Nihâyah (2/854))