Får en kvinna gå ut parfymerad och förskönad?

Publicerad: 2008-03-09
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Referens: Fatâwâ ´Ulamâ’ al-Balad al-Harâm, sid. 534-535

 

Fråga: Vad är domen för kvinnan som går till skolan parfymerad och förskönad? Får hon göra det? Vilken sorts försköning är förbjuden för den muslimska kvinnan att visa andra kvinnor?

Svar: Det är förbjudet för kvinnan att gå ut parfymerad baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalande:

””En parfymerad kvinna som går förbi en sittning är si och så [1].”[2]

Det vill säga en hora.

Detta eftersom det leder till prövning. Om en kvinna däremot skall åka bil så att ingen annan än hennes släktingar som inte kan gifta sig med henne kan känna doften, och hon dessutom går av direkt och inga män står vid skolan, då är ingen skada skedd, ty detta är inte förbjudet. Att hon är i sin bil är som om hon vore i sitt hus. Därför är det inte tillåtet för kvinnans förmyndare att låta kvinnan åka själv i taxi eftersom det handlar om avskärmning.

Skulle kvinnan däremot passera män, är det inte tillåtet för henne att parfymera sig. Vissa kvinnor brukar under Ramadhân gå till moskén med parfym och ge till andra kvinnor. Därefter går de ut ur moskén medan de är parfymerade med rökelser. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Om en kvinna doftar rökelser, skall hon inte medverka tillsammans med oss under nattbönen.”” [3]

Om de i stället avser att parfymera moskén, då är det ingen fara.

Vad gäller vilken typ av skönhet kvinnan får visa för kvinnan, anses allt som traditionellt sett är tillåtet vara lovligt. Vad gäller det som inte anses vara tillåtet, som tunna klänningar som visar hyn och trånga kläder som får kvinnorna att ställas på prövning av varandra, anses det inte vara tillåtet.


[1] Imâm al-´Adhîmâbâdî (rahimahullâh) sade: ””Så och så är ett ordspråk för en hora.” (´Awn-ul-Ma´bûd Sharh Sunan Abî Dâwûd (11/153)).

[2] at-Tirmidhî (2786) (som sade att den är  god och autentiskt), Abû Dâwûd (4174) och an-Nasâ’î (8/153).

[3] Muslim (2128).