Får en kvinna flyga ensam utan Mahram?

Publicerad: 2005-05-22
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ ´Ulamâ’ al-Balad al-Harâm, sid. 545

 

Fråga: Är det tillåtet för en kvinna att flyga utan Mahram trots att det råder säkerhet på flyget?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“”En kvinna får inte resa utan Mahram.””[1]

Han sade detta medan han stod och predikade under pilgrimsdagarna. Då ställde sig en man upp och sade: “”Allâhs sändebud, min fru har gett sig iväg på vallfärd medan jag har gått med den och den konvojen”.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“”Gå och vallfärda med din fru.””

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade honom att lämna strid för att vallfärda med sin hustru. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade inte honom:

”Är din fru i säkerhet eller är hon tillsammans med andra kvinnor eller är hon med grannarna?”

Detta tyder på att förbudet för att kvinnan skall resa ensam är generellt. Dessutom förekommer det visst faror på flygplan. Låt oss nu forska  tillsammans…. Låt oss föreställa oss en man som låter sin fru flyga ensam. När kommer han att återvända efter att hon lämnat honom? Han kommer att
återvända efter att hon gått in på terminalen. Där kommer kvinnan vara utan Mahram.

Men om vi leker med tanken och föreställer oss att mannen är med henne på terminalen till dess att hon stigit på planet och att det har lyft. Är det då inte möjligt att planet vänder tillbaka under resan? Detta är möjligt och händer då planet är i brist på något eller om det råder oväder.

Låt oss även föreställa oss att kvinnan fortsätter sin resa till dess att hon anländer till ankomststaden. Vad händer då om landningsbanan är upptagen eller om det råder oväder vilket får planet att byta kurs och landa i en annan stad? Detta är också möjligt.

Låt oss dessutom föreställa oss att planet lyfter i sin bestämda tid och landar i sin bestämda tid på sin bestämda flygplats. Nu råkar mannen inte kunna möta henne på flygplatsen pga. en viss orsak.

Låt då oss även föreställa oss att hennes Mahram visst har kommit för att möta henne. Nu står han där och oroar sig över vem som sitter bredvid kvinnan på planet. Det behöver inte att vara en kvinna, utan det kan mycket väl vara en man. Denna man kan vara en av Allâhs bedrägligaste skapelser. Han skrattar med henne, talar med henne, skojar med henne, tar hennes telefonnummer och hon tar hans. Är inte detta möjligt? Vem går säker från denna fara?

Därför finner du en väldig vishet i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbud i att kvinnan reser ensam utan Mahram – och detta förbud nämns odetaljerat och oinskränkt!

Då kanske man säger att ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kände inte till det dolda. Han kände inte till dessa flygplan. Därför tolkar vi dessa resor med dåtidens kamelresor, inte dagens flygresor. Sålunda får en kvinna inte resa på kamel utan Mahram till skillnad från att flyga ensam. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kände ju inte till dessa flygplan som gör att man bara på en timme och en kvart kommer från at-Tâ’if till ar-Riyâdh, medan det tog en månad för honom att resa denna sträcka.”

Vi svarar då att om inte sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kände till det dolda, så gjorde däremot sändebudets Herre (subhânah) det. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

“”Vi har uppenbarat Skriften för dig, steg för steg, med klargörande av allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till muslimerna!””(16:89)

Jag varnar mina bröder för dessa farliga symptom, nämligen att ta det lätt på att låta kvinnan resa utan Mahram. Likaså varnar jag er från att låta kvinnan färdas ensam med en manlig chaufför även om det är inne i hennes hemstad. Detta är oerhört farligt! Dessutom varnar jag er för att låta mannens släktingar vara ensamma med hustrun i huset. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“”Jag varnar er för att gå in till kvinnorna!”” De sade: “”Allâhs sändebud, vad säger du om svärfadern[2]?” Han sade: ””Svärfadern är döden!””

Det vill säga att han varnade för honom på det strängaste sättet.


[1] al-Bukhârî (3006) och Muslim (1341).

[2] Arab. “Hamû”. I detta sammanhang betyder det dock makens broder. Hâfidh Ibn Hadjar (rahimahullâh) sade: “at-Tabarî sade: “Dess betydelse är att en mans befintlighet i enrum med sin broders eller kusins hustru är som döden, ty araberna brukar kalla allt som är föraktfullt för “döden”.”” (Fath-ul-Bârî (9/401))