Får en kvinna be om skilsmässa om maken vill gifta sig med en till?

publicerad
13.05.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Wâdjib-ul-Muslim tidjâh al-Afkâr wal-Ârâ’ al-Mudhillah
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2
Datum: 1428-10-29/2007-11-09

Fråga: Är det tillåtet för hustrun att be om skilsmässa om hennes make vill gifta sig med en andra fru?

Svar: Det är hans rättighet. Hindra inte honom från att gifta sig med en andra, tredje eller fjärde fru. Det obligatoriska är att han är rättvis med fruarna. Om han inte är rättvis, får hon be om sin rättighet eller skilsmässa. Antingen ger han henne hennes rättighet eller också så ber hon om skilsmässa.