Får en kvinna avtäcka håret när hon läser Qur’ânen?

Fråga: Får en kvinna avtäcka håret när hon läser Qur’ânen?

Svar: Det finns inget bevis som ålägger henne att täcka det. Tvärtom bevisar Hans (ta´âlâ) allmänna ord:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ

De som minns Allâh när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila.”1

att muslimska män och kvinnor får påminna sig om Allâh i alla fall. Det enda undantaget är det som förbjuds specifikt. Man får exempelvis inte påminna sig om Allâh (´azza wa djall) i samband med uträttning av naturligt behov. Dock finns det inget som förbjuder kvinnan göra det med avtäckt hår.

13:191