Får en kvinna arbeta i en Qur’ân-skola som inte följer Salafs metodik?

Fråga: En kvinna undrar om hon får arbeta i en Qur’ân-skola vars personal inte följer Salafs metodik.

Svar: Salafs metodik? Jag vet inte… Salafs metodik har börjat variera hos vissa människor. Det finns den som säger att han är Salafî utan att vara Salafî. I stället motstrider han Salaf och vet inte vad Salafs metodik är för något.

Om hon fruktar för sig själv, skall hon inte arbeta hos dem.

Om hon inte fruktar för sig själv samtidigt som hon är skyddad och med kvinnor, är det okej.