Får en kvinna åka med en chaufför utan Mahram?

Fråga: Får en kvinna åka med en chaufför utan Mahram?

Svar: Är färden en resa eller inte? Det är absolut inte tillåtet att resa utan Mahram. Det är inte heller tillåtet att åka med honom i hemstaden eftersom det är ett enrum och ingen resa. Hon får som sagt inte resa utan Mahram. Och vad beträffar färden i hemstaden, så sker den i ett enrum. Det är ingen resa. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En man är inte ensam med en kvinna utan att Satan är den tredje.”1

1at-Tirmidhî (1171).