Får en kallare tala med en otrogen och oanständigt klädd kvinna för att presentera henne för islam?

Fråga: Får en kallare tala med en otrogen och oanständigt klädd kvinna för att presentera henne för islam?

Svar: Ja, det får han göra. Han är till och med skyldig att göra det men han får sänka blicken och låta bli att titta på henne. Han är skyldig att kalla till Allâhs (´azza wa djall) religion och titta bort från det som han inte får titta på.

Måste hon täcka ansiktet efter att ha konverterat till islam? Ja. När hon konverterar till islam måste hon utföra alla islamiska föreskrifter och ritualer. Men ni vet att de lärda har delade åsikter om kvinnan måste täcka sitt ansikte. Kanske kommer kvinnan från ett land däri det är okänt att täcka ansiktet. I så fall skall hon befallas att täcka ansiktet stegvis i enlighet med hennes bekantskap och kärlek till islam.