Får en ensam kvinna åka taxi med en manlig chaufför?

Publicerad: 2008-03-09
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Bâz
Referens: Fatâwâ ´Ulamâ’ al-Balad al-Harâm, sid. 523

 

Fråga: Vad är domen för att en ensam kvinna åker med en främmande chaufför, för att komma till en viss plats inom staden? Vad är domen om kvinnorna är flera stycken?

Svar: Det är inte tillåtet för kvinnan att ensam färdas med en främmande man, ty detta faller under domen som gäller avskärmning. Det har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

””En man avskärmar sig inte med en kvinna utan att det förekommer en Mahram med dem.”” [1]

Tillika sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””En man får inte avskärma sig med en kvinna, för sannerligen är Satan den tredje.”” [2]

Om det däremot skulle finnas flera män eller kvinnor, är ingen skada skedd eftersom avskärmningen upphör med tre eller fler personer. Detta gäller alltså när det inte handlar om resor. Angående resor, får en kvinna endast resa med Mahram. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””En kvinna får inte resa utan Mahram.”” [3]

Det förekommer ingen skillnad mellan de olika transportmedlen, vare sig resan sker på land, till sjöss eller i luften – och Allâh är den som leder till framgång.


[1] al-Bukhârî (5233) och Muslim (1341).

[2] at-Tirmidhî (2165) och Ahmad (1/18).

[3] al-Bukhârî (1862) och Muslim (1341).