Får ej studera under Ahl-ul-Bid´a

Fråga: En person sade till mig att jag aldrig kan bli en stabil student förrän jag studerar under Sûfiyyahs lärda. Stämmer det?

Svar: Han har vilselett dig. Det är inte tillåtet att studera under villfarelsens lärda, vare sig det handlar om Sûfiyyah eller någon annan. Studera under sanningens lärda som följer Salafs metodik. Studera under dem.