Får ej slå ihop böner oskäligt

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/2/817)

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop Dhuhr med ´Asr och Maghrib med ´Ishâ’ i Madînah utom rädsla och regn.” De sade: ”Vad var hans syfte?” Han sade: ”Han ville inte besvära sitt samfund.”1

För mig framstår det som att böner får bara slås ihop om det blir besvärligt att be dem i deras respektive tider. Annars är det inte tillåtet. Vad som är besvärligt eller inte beror på individen och hans förutsättningar. De Salaf som tillät handlingen oinskränkt syftade förmodligen på det när de satte som villkor att hopslagna böner får inte bli till en vana och därmed bli som Shî´ahs böner. Jag kan inte tänka mig att en person som månar om att be bönerna i deras respektive fem tider och med församlingen i moskén gör något sådant.

1Muslim (705).