Får di-brodern gifta bort sin di-syster?

Fråga: Får di-brodern gifta bort sin syster om hon inte har någon förmyndare eller är det domaren som skall göra det?

Svar: Inga di-anhöriga har rätt att gifta bort. Di-fadern kan inte gifta bort. Di-brodern kan inte gifta bort. Det finns inga släktband mellan dem. Det är bara manliga släktingar som kan gifta bort henne.