Får den som själv ber begravningsbönen vid den dödes grav full belöning?

Fråga: Får den som själv ber begravningsbönen vid den dödes grav full belöning?

Svar: Han får tillsynes inte det och Allâh vet bättre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som bevittnar en begravningsceremoni till dess att det bes för den, får en karat. Och den som bevittnar den till dess att den begravs, får två karat.” Det sades: ”Vad är två karat för något?” Han sade: ”Motsvarande två väldiga berg.”1

Trots det belönas han eftersom det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad begravningsbönen vid en kvinnas grav2. På så sätt stämmer hans bön vid graven överens med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

1al-Bukhârî (1325) och Muslim (945).

2al-Bukhârî (458) och Muslim (956).