Får den otrogne exorcisera en muslim?

Fråga: Det är allmänt känt att en otrogen får exorcisera en muslim, men får…

Svar: Vem säger det? En otrogen kan ju inte exorcisera utmed Sharî´ah och inte heller tror han på den. Exorcisten måste ha en sund troslära och dyrka endast Allâh.